گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه در 1398/09/27

در پایان هفته نیز شاهد رشد کلیت بازار بودیم و شاخص کل و شاخص هم وزن با ادامه رشد همراه بودند، البته بیش از نیمی از نمادهای بورسی و فرابورسی بازار در محدوده منفی معامله شدند.

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه، شاخص کل با 3451 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 350322 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 663 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 110906واحد رسید.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس: به بیش از 39 میلیارد ریال رسیده است.

بورس :      ارزش بازار  :   12.781.157  میلیارد ریال

              ارزش معاملات : 25.821  میلیارد ریال

فرابورس :   ارزش بازار :  2.607.787 میلیارد ریال

              ارزش معاملات : 13.981 میلیارد ریال

شاخص :  شاخص کل بورس : 350.323 –  3452   واحد مثبت

           شاخص هم وزن : 110.907   ،    663.77  واحد مثبت

         شاخص فرابورس  : 4531     ،    3.42  واحد مثبت

گروههای دارای بیشترین صف خرید : گروه بانک ها و موسسات اعتباری ، گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ، گروه انبوه سازی املاک . مستغلات ،گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی ، گروهسیمان آهک و گچ ، گروه محصولات شیمیایی ، و گروه فلزات اساسی ، گروه مواد و محصولات دارویی ، گروه سرمایه گذاری ها ، گروه بیمه و صندوق بازنشستگی  ، گروه زراعت و خدمات وابسته و گروه لاستیک و پلاستیک  می باشند  .

گروههای دارای بیشترین صف فروش : گروه سیمان آهک و گچ  (نمادهای : سهرمز ، سلار ) ، خودرو و ساخت قطعات ( نمادهای : خکمک ، خمحور ) گروه قند و شکر ( نمادهای : قشرین ، قچار )می باشند .

بیشترین ورود پول حقیقی در گروههای : گروه بانک ها و موسسات اعتباری ، گروه سرمایه گذاریها ، گروه محصولات شیمیایی ، مواد و محصولات دارویی می باشند .

بیشترین ورود پول حقیقی در سهام : وپاسار ، وبملت ، وسینا ، وشهر ، وسپه ، وملت ، سفار ، کمینا ، شبصیر ، پارسان ، مادیراح ، دامین ، دپارس ، دتولیدح ، دبالکح ، غنیلی ، خودکفا ، فولاد ، وسدید ، شنفت ، شراز ، سیستم ، وآذر ، ورازی ، وسرمدح می باشند .

بیشترین ورود پول حقوقی در گروههای : گروه استخراج کانه های فلزی ، گروه محصولات شیمیایی ، گروه مواد و محصولات دارویی  می باشند.

بیشترین ورود پول حقوقی در سهام : پارسیان ، واحیا ، تاپیکو ، کرماشا ، جهرم ، پارس ، تیپیکو ، دلر ، وهور ، وصندوق ، هرمز ، شبهرن ، تاصیکو ، کنور ، کگهر ، کشرق  می باشند .

نمادهایی که طی سه روز گذشته افزایش حجم قابل توجهی داشته اند : شبصیر ، شوینده ، کرماشا ، خراسان ، شتوکا ، شصفها ، شتولی ، دکپسول ، دعبید ، غالبر ، غنیلی ، غفارس ، بمپنا ، تکمبا ، وبانک ، کماسه ، زشگزا ، فایرا ، فمراد ، فخاس می باشند .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا