گزارشات روزانه بازار

گزارش وضعیت بازار سرمایه 1398/11/05

در معاملات 5 بهمن 98 شاخص کل پس از پیش بینی اولیه از مقاومت 415 هزار به سادگی عبور نمود و در توانست به محدوده 417 هزار ورود کند.

بر این اساس در معاملات امروز بیش از 6 میلیارد و 035 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 40 هزار و 051 میلیارد ریال داد و ستد شد.

وضعیت شاخص بازار بورس

همچنین شاخص کل با 5790 واحد افزایش به 417001 رسید و شاخص کل (هم وزن) با 3691 واحد افزایش به 135541 واحد رسید.

علاوه بر این در بین نمادهای بورسی، نمادهای اخابر با 430 واحد، رمپنا با 395 واحد،وامید 219 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نمادهای فملی با 200 واحد،وبملت 107 واحد و کگل با 97 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

در معاملات امروز بازار فرابورس شاخص کل این بازار با 63 واحد افزایش توانست روی عدد 5351 ثابت بماند . همچنین در این بازار 2329هزار برگه سهم به ارزش بیش از 68 هزار و 408 میلیارد ریال داد و ستد شد.

علاوه بر این در بین نمادهای فرابورسی، نمادهای هرمز 7 واحد،بجهرم 5 واحد و ارفع 4 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در مقابل نمادهای مارون 14 واحد،شپاس 2 واحد،کرمان 1 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز فرابورس داشتند.

نمادهای پربیننده در بازار بورس شامل وتجارت، وبملت،خساپا و در بازار فرابورس شامل ذوب، چکاپا و قاسم بودند.

برترین تقاضای در بازار بورس از سوی سهامداران شامل:

فجر،خپارس،غگل

بیشترین عرضه در بازار بورس از سوی سهامداران شامل:

خاذینح،کمند،امین یکم

برترین تقاضای در بازار فرابورس از سوی سهامداران شامل:

کپرور،اجاد،ثالوند

بیشترین عرضه در بازار فرابورس از سوی سهامداران شامل:

شگامرون،گندم2،اخزا815

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا